ZWIĄZKI Z HISTORIĄ

Pozytywizm wprowadził pojęcia o ogromnej wadze dla refleksji metodologicznej, jak pojęcia faktu i prawidłowości historycznej. Inspiracje do powstania metodologii historiografii zawarte były także w dążeniach do przezwyciężenia po­zytywizmu, a zwłaszcza jego tez o jednakowym modolu wszelkiego poznania. W polemice z po­zytywizmem podkreślano odrębność nauki historii i w ogóle całej humanistyki od nauk przyrodniczych. Tacy krytycy pozytywizmu, jak W. Dilthey czy H. Rickert, stworzyli pod­stawy współczesnej metodologii historii.Związki historiozofii z metodologią historii nie zerwały się po usamodzielnieniu się roz­ważań metodologicznych, choć tendencja do izolowania ich od siebie lub przeciwstawiania sobie u wielu metodologów od dawna wystę­puje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.