WYZNACZENIE ZAKRESU

Określenie to wyznacza jedynie zakres tematyki tego opracowania. Jego głównv temat można więc określić jako relację o prze­biegu dyskusji nad sensownością historii, świadomie uprawiana dyscyplina filozoficzna pojawiła się dopiero w myśli nowożytnej. Jeden z pierw­szych rozwijał ją włoski myśliciel, działający na przełomie XVII i XVIII wieku, Giambattista  nazywając ją „nauką nową”. Nazwę „filo­zofia dziejów” wprowadził w połowie XVIII wieku znany filozof francuskiego oświecenia yoltaire. Refleksja nad dziejami uniezależniała się stopniowo od wpływów teologii. Laicyzacji tej problematyki towarzyszyło określenie filo­zofa dziejów jako specjalnego działu filozofii, w którym świadomie rozważa się pytanie o sens dziejów i poszukuje jego rozwiązania w anali­zie wydarzeń społecznych i kulturalnych, ich przebiegu oraz powiązań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.