SPOŁECZNE I KULTUROWE INSPIRACJE

Zagad­nienie to nasuwa się głównie wówczas, kiedy dokonują się procesy społeczne o ważnych skut­kach dla całokształtu życia ludzkiego, kiedy instytucje społeczne ulegają rozkładowi, a to­warzyszą temu masowe cierpienia i uciążliwoś­ci. Szybkie tempo i głębokość przemian ustro­jowych sprzyjały powstawaniu świadomości czasu historycznego, czyli świadomości prze­mijania instytucji i ustrojów społecznych i po­wstawania urządzeń zupełnie innych. Okresy społecznych i kulturowych przełomów stwa­rzały warunki szczególnie korzystne dla rodze­nia się świadomości historycznego rozwoju. Rodziła się potrzeba odróżniania rzeczy minio­nych,

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.