PROBLEMATYKA DZIEJÓW

Problematyka sensu dziejów, jak widać, sta­nowiła integralny składnik rozwoju myśli filo­zoficznej, zanim jeszcze ukształtowała się jako odrębna dyscyplina; gdy to nastąpiło, jej więzi z innymi działami filozofii nie tylko nie zostały zerwane, lecz wzrosła świadomość wzajemnych zależności i powiązań. Respektując te związki spróbujemy wyjaśnić główne sposoby stawiania i rozwiązywania zagadnień związanych z ref­leksją nad rozwojem dziejów, jego kierunkiem i sensem. Jakkolwiek początki historii jako wiedzy o    wydarzeniach i działaniach ludzkich sięgają czasów starożytnych, refleksja metodologiczna nad postępowaniem dziejopisarzy ukształtowała się dopiero w czasach nowożytnych, najpierw w formie zaleceń zmierzających do odróżnienia tego, co faktycznie było, od opowieści bajecz­nych i zmyślonych, z czego wykształciła się stopniowo krytyka źródeł.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.