MIĘDZY OCENĄ

Natomiast między oceną historiografii a dyskusją nad sensem dziejów występują zależności; często koncepcja sensu procesu dziejowego uzasadniała zadania, które stawiano historiografii, a często spór o po­wołanie dziejopisarstwa towarzyszył kontro­wersjom na temat tendencji rozwoju historycz­nego. Filozofia dziejów niejednokrotnie preten­dowała do wyznaczania historiografii kultu­ralnego powołania.Pomimo wielorakich powiązań historiozofii z różnymi dziedzinami wiedzy główne czynniki skłaniające do podjęcia problemu sensu dzie­jów tkwiły nie w poznaniu, lecz w sytuacjach społecznych i kulturowych. Nie z czystej cieka­wości zadawano pytanie o sens dziejów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.