FILOZOFIA DZIEJÓW

Nie każdą refleksję nad dziejami ludzkości, nad losami państw i narodów można prawomoc­nie zaliczyć do filozofii dziejów. Chyba w więk­szości dzieł z zakresu dziejopisarstwa można spotkać uwagi o drogach rozwoju ludów, o pe- riodyzacji dziejów, o szczególnym wpływie pewnych wydarzeń na dalsze losy państw. Re­fleksje te nabierają wymowy filozoficznej do­piero^ wówczas, gdy dotyczą kwestii sensu dziejów jako procesu przemian (tj. ciągu wy­darzeń następujących po sobie i powiązanych w pewien sposób), formułując odpowiedź pozy­tywną bądź kwestionując sensowność historii. Dyskusja nad sensem dziejów ważna jest z co najmniej dwu powodów teoretycznych: 1 — służy określeniu kierunku rozwoju dziejów lub zaprzeczeniu ich ogólnej tendencji i 2 — decy­duje o ocenie wydarzeń i epok i określa kry­terium oceny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.