Archive for the Typy osobowości dla menedżerów Category

Prawo i wysiłek

Odrzucają myśli dotyczące doskonałości i wysiłku, które są potrzebne do osiągnięcia celu, tylko by im przeszka­dzały. Do perfekcji doprowadzi ich samo działanie, bez po­stronnych motywów. Jeżeli SP wtacza kamień na szczyt góry, to jedynie dlatego, że to go fascynuje. Nie interesuje się tym, czy kamieni na górze przybędzie czy nie i czy na szczycie powstanie monument upamiętniający jego wysiłek. Jak już zostało powiedziane, SP pociągają zawody, w któ­rych wiele się dzieje i potrzebne jest szybkie podejmowanie decyzji. Nie musi to być praca z wielkim audytorium, jak na przykład sztuka lub sport. Atrakcyjny może być dla nich również plac budowy, gdzie olbrzymie maszyny przemiesz­czają góry ziemi, buduje się autostradę lub wieżowce, wyko­puje się wielkie jamy lub odwadnia jeziora. Chętnie gaszą pożary i uczestniczą we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzy­sowych. To zawody, gdzie akcja i działanie są na pierwszym miejscu, a sytuacja umożliwia olbrzymią wolność wyboru środków i sposobów reagowania. Najlepiej wiedzie im się pod presją niebezpieczeństwa i ryzyka. Wcześniej porówny­waliśmy Sherlocka Holmesa i Herculesa Poirot. SP prezentuje postawę życiową reprezentowaną przez Belmondo: w impul­sywny sposób prowadzi dochodzenie w sprawach kryminal­nych i w uroczym stylu przywraca prawo i porządek.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Zew przygody

Temperament SP jest najbardziej wrażliwy na zew przygody z dalekich krajów. Potrafi spakować się i po prostu wyjść. Najłatwiej ze wszystkich temperamentów potrafi zrywać związki z innymi ludźmi, choć jest świadomy tego, jaką krzywdę może wyrządzić bliskim i tym, którzy go kochają. Jest w stanie szybko i nagle zerwać z tym, czym żył lub co robił, spalić za sobą mosty i odejść bez słowa. Zostawia nie- zaschnięty pędzel i niewypełnione zobowiązania. Obietnice puszcza w niepamięć, jakby nigdy nie istniały. Pomimo tego że wszystkie związki i relacje zostały z niemałym trudem przez niego wybudowane, w jednej chwili staną się brzemie­niem i obciążeniem. Typ SP najbardziej podlega znanemu skądinąd kryzysowi wieku średniego. Zaczyna czuć niepokój, niecierpliwość, staje się podrażniony i ma ochotę wszyst­ko zostawić, zapomnieć. Jednym z najbardziej ewidentnych przykładów takiego zachowania jest malarz Paul Gauguin, który mając około czterdziestu lat, odszedł z domu i zamiesz­kał na Haiti, gdzie stworzył niezapomniane, mistrzowskie dzieła, ale we Francji zostawił kilka złamanych serc.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Wersja ekstrawertyjna

Osoby z temperamentem SP w wersji ekstrawertywnej znajomości zawierają dość łatwo i nie praktykują zbyt dłu­gotrwałych zalotów. Wynika to z ich potrzeby wolności, która przejawia się również w wolności w wyrażaniu emocji. Jeżeli ktoś zapała do nich głębokim uczuciem, wykaże wielkie zaangażowanie emocjonalne, to zdarza się, że poczują niepo­kój, zagrożenie, będą jak w pułapce, gdzie zagrożona jest ich wolność. Jeżeli zdarzy się coś takiego, to potrafią wykazać kompletny brak taktu, w skrajnym przypadku zachowają się wręcz brutalnie. Ich natura jest taka, że kiedy sytuacja się zmieni, a ten poprzedni stan należy już do przeszłości, zachowują się, jakby nic się nie stało. Nie są świadomi tego, że wcześniejsze zachowanie spowodowało powstanie szramy lub blizny na ciele związku. Może się zdarzyć, że się na chwilę zatrzymają, dadzą do zrozumienia swoją rezerwę, czekając, że świat zrozumie, że nie są zainteresowani kon­tynuacją tego sporu i chcą ruszyć dalej.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Inne oczekiwania

Jeżeli SP stwierdzi, że ktoś ma wobec niego trochę inne oczekiwania niż zaofe­rowane przez niego, bez problemu zgodzi się na to, że się zmieni lub coś naprawi. Takie przyrzeczenia są jednak bardzo płytkie i nietrwałe. SP nie ma bowiem skłonności, aby się nad sobą zastanawiać i przeprowadzić samokrytykę. Tkwi jak zwykle aż po samą szyję w chwili obecnej i często zapo­mina o codziennych obowiązkach, nie mówiąc już o długo­trwałych zobowiązaniach. Nie robi tego jednak ze złej woli i świadomie. W sumie dobrze toleruje krytykę własnej oso­by. Jednakże zarówno krytyka, jak i pochwała nie ma żad­nego wpływu na jego zachowanie.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Spektakularność i szczerość

SP są mistrzami w dziedzinie spektakularnych prezentów i szczerych, lecz ekstrawaganckich, teatralnych gestów, takich jak na przykład bukiet dwunastu żółtych róż doręczonych w odpowiedniej chwili, nagła wycieczka do Paryża, złota broszka czy ucięte ucho. Takimi prezentami chcą czasem wykupić swoje grzechy, łatwo im bowiem przychodzi lek­ceważenie drobnych szczegółów, które są ważne dla innych. Nie zadzwonią wtedy, kiedy obiecali i powinni, zapomną o urodzinach, nie wypowiedzą małego, czarodziejskiego słówka o miłości, które mogłoby naprawić całą sytuację. Tak jak lubią dawać okazałe prezenty, lubią je też przyjmować. W obu sytuacjach chcą mieć audytorium, kogoś, kto mógłby ich podziwiać, nie wliczając w to osoby obdarowywanej. Dawanie i przyjmowanie prezentów bez publiczności nie jest dla nich zbyt atrakcyjne.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Typy SP jako idealni gospodarze

Są przyjaznymi, choć nie idealnymi gospodarzami. Nie­oczekiwani i przypadkowi goście są u nich serdecznie wi­tani. W przeciwieństwie do innych nie przejmują się zbyt­nio, czy ich mieszkanie jest wystarczająco posprzątane, by można było przyjąć gości. Przeważnie tak nie jest, dlatego że domy i mieszkania SP noszą zawsze ślady jakiejś czyn­ności — poczynając od robienia na drutach, przez wypró- bowywanie orientalnej kuchni, przymiarki do działalności rzemieślniczej i hodowli, aż po próby połowicznej lub cał­kowitej zmiany stylu życia. Miejsce ich zamieszkania bywa bardzo barwne i rozmaite, z dużą ilością kwiatów, oczywi­ście najlepiej kwitnących. Ludzie obdarzeni temperamentem SP będący stale jakby oszołomieni chwilą obecną irytują czasem swoje otoczenie, które może dążyć do większej stabilizacji. Przyjaciele cenią ich rozmach i stale dobry humor, ale czasem skwitują, że nie chcieliby mieszkać z nimi być pod jednym dachem. Cie­kawe jest to, że z jednej strony po poznaniu się z SP mamy wrażenie, że znamy się już od lat, z drugiej zdarza się czę­sto, że po kilku latach znajomości nie wiemy o nich wiele więcej niż po pierwszym spotkaniu.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Esencja temperamentu

Podobnie jak w przypadku SP, osoby z temperamentem SJ to 38% przypadków. Esencją tego temperamentu jest kom­binacja doznań (S) z ocenianiem (J). Należą tu cztery typy: ISTJ, ESTJ, ISFJ i ESFJ. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mają wiele cech wspólnych, ale są między nimi ogromne róż­nice dotyczące głównie stosunku do obowiązków i nakazów. Typ z temperamentem Epimeteusza jest stworzony po to, aby służył grupie, jednostce, społeczeństwu, do którego należy. Większość z nas nie pamięta, kim właściwie był Epimeteusz. Brat Atlasa i Prometeusza jest ucieleśnieniem służby. Jego historia pozostaje nieco w cieniu słynnego mitu o Prometeuszu. Prometeusz radził bratu, aby nie przyjmował od ich wspólnego ojca żadnych darów. Sam dał przykład w taki sposób, że odmówił poślubienia pięknej kobiety, którą wybrał dla niego Zeus. Epimeteusz zachował się podobnie, kiedy Zeus nalegał, aby ożenił się z Pandorą. Wzbudził w ten sposób w ojcu gniew, który przerodził się we wściekłość. Przerażony straszliwą karą, która w końcu spadła na jego brata Prometeusza, uległ i ożenił się z Pandorą. Był świadomy niebezpieczeństwa, które wiązało się z tym darem od ojca, wkrótce jego przeczucia się sprawdziły.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Ciekawość nie daje spokoju

Jak pamiętamy, cie­kawość nie dała Pandorze spokoju i zajrzała ona do złotej puszki, którą przyniosła z Olimpu, a której nie wolno jej było otwierać. Co nastąpiło — wiemy. Z puszki wymknęło się całe zło i nieszczęście ludzkości, jakim jest starość, choroby, sza­leństwo, pokusy i złe namiętności. Nawet Epimeteusz i Pan­dora nie zostali oszczędzeni. Mąż Pandory nie opuścił jej jed­nak w ciężkiej chwili. Ze spokojem i pokorą przyjął swój los i zdecydował się przestrzegać wszystkich nakazów i praw mających mu pomóc w radzeniu sobie z cierpieniem, którego, pośrednio z jego winy, było teraz na świecie w bród. Kiedy Epimeteusz spełnił życzenie ojca i pojął za żonę Pandorę, która była stworzona przez Hefajstosa, piękną Atenę, Afro­dytę i Hermesa, otrzymał dar — mądrość całego świata. Uzyskał też wewnętrzny spokój, jaki wynika z czystego sumienia. Pomimo tego że był nękany wszystkimi nieszczę­ściami z puszki Pandory, miał skarb cnoty i trochę nadziei, która została na dnie puszki i nie przedostała się do ludzi.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Głębokie przekonanie do przynależności do różnych grup

Dziedzice Epimeteusza, czyli przedstawiciele temperamen­tu SJ, mają głębokie przekonanie, że gdzieś należą. Uważają także, że na tę swoją przynależność muszą zasłużyć. Przyna­leżność nie jest więc dana wraz z pochodzeniem, wrodzonymi cechami lub innymi znakami, na które nie mamy wpływu. SL nie żądają niczego w taki sposób, że mają do tego prawo. Przynależność do jakiejś grupy nie zwalnia ich od poczucia odpowiedzialności i konieczności podejmowania decyzji. SJ w głębi duszy obwiniają się za swoje uzależnienie, jakby wy­nikało ono z zaniedbania obowiązku lub niedotrzymania obietnicy. Czują się lepiej, kiedy dają, niż wtedy kiedy bio­rą. Aby mogli dawać, muszą sami dostawać i z tego powodu odczuwają pewnego rodzaju dyskomfort psychiczny.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.