Archive for the Typy osobowości dla menedżerów Category

Sformułowana koncepcja nauki

Osoby typu SP nie interesują się nauką jako sztuką dla sztuki, zdobywaniem wiadomości dla satysfakcji z ich po­siadania. To prawdopodobnie dla nich i dzięki nim została sformułowana koncepcja nauki przez zabawę. Przy takim modelu zdobywania wiedzy będą rozkwitać i czuć się do­skonale. Fakty, reguły, teorie niewiele im mówią. Chcą mieć do dyspozycji laboratorium lub warsztat. Siedzenie w ławce i patrzenie prosto przed siebie, stanie w dwuszeregu, zakaz rozmów z kolegami, kiedy mają im coś do powiedzenia, rozmowa z nauczycielem jedynie za jego zgodą, uczenie się czegoś, co może być przydatne w bardzo dalekiej przyszłości to wszystko, co jest właściwe szkole — oznacza dla SP w najlepszym przypadku absurd, w gorszym — cierpienie. Przy tym wiemy, że osób typu SP jest w klasach przeciętnie 40%! 

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Impulsywność

SP bywają impulsywni. Nie dzieje się tak tylko dlatego, że nie potrafią się kontrolować, ale dlatego, że chcą takimi być, czują się dobrze jako osoby impulsywne. Podoba im się to, a postępowanie pod wpływem jakiegoś impulsu jest dla nich ekscytujące. SP wręcz pieszczą się ze swoimi wewnętrznymi impulsami, z radością na nie wyczekują, czują się wspaniale, kiedy zaczynają je w sobie odczuwać i obserwują z lubością, jak w nich one wzbierają. Z poczuciem rozkoszy rozłado­wują ten impuls w precyzyjnie wybranej chwili i wycelo­wanej wspaniałej erupcji. Czekanie jest dla nich torturą, odkładanie uśmierca i tłumi iskrę impulsu. Dla pozostałych to może być zupełnie bez sensu. Taki styl życia wydaje się nie do zniesienia — wieczna pogoń, życie na fali przypływów i odpływów, w jakiejś ciągłej, rozedrganej niecierpliwości.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Intensywność i żywiołowość dnia

SP dla odmiany uważają, że nie ma w tym nic dziwnego, że to ich sposób na życie — przyjmowanie każdego nowego dnia z żywiołową intensywnością, bez przesądów i uprze­dzeń, bez ograniczeń z powodu dalekosiężnych planów. Mam nadzieję, że to będzie dobrze zrozumiane. Każdy z nas ma od czasu do czasu nieprzezwyciężoną i nagłą ochotę zrobienia czegoś. Przeważnie jesteśmy w stanie się kontro­lować, opanować te nagłe impulsy, uzasadniając to jakimś ważniejszym i bardziej odległym celem. Umiemy się opano­wać w imieniu Mocy, Obowiązku lub Ducha. SP — prze­ciwnie — poddają się swoim impulsom i to z satysfakcją. Nie oznacza to, że nie potrafią się nigdy opanować. 

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Zły odbiór innych temperamentów w społeczeństwie

Różnica polega na tym, że jeśli w przypadku pozostałych tempera­mentów jest to odbierane jako zwycięstwo i pozostawia dobre samopoczucie, dla SP oznacza przegraną i samozaparcie. Nie oznacza jednak, że wszyscy przedstawiciele SP tułają się bez celu przez całe życie i klepią biedę. Oni również mają swoje zamiary i obowiązki, tak jak wszyscy inni. Mają ich jednak znacznie mniej, są bardziej powierzchowni i bez­troscy. Jeżeli dojdą do wniosku, że mają już nadmiar obo­wiązków, zaczynają się zachowywać się niespokojnie, pod­noszą kotwicę — iw świat. Ich wyobrażenie o sensie działania można zilustrować na przykładzie różnicy pomiędzy przygotowaniem się do cze­goś i czynnością właściwą, czyli rzeczywistością. Przygotowa­nie, trening, ćwiczenia — to doskonalenie jakiejś czynności lub uzyskiwanie nowych umiejętności po to, aby być w sta­nie coś prawidłowo wykonać.

 

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Motywy postępowania

Często nie są w stanie sformułować, a nawet uświa­domić sobie motywów postępowania, dlatego że dla nich samych są tak jasne, że nie umieją i nie potrzebują o tym mówić. Wspinają się w górach, bo góry po to są, jadą do egzotycznych krajów, bo jeszcze tam nie byli, biorą udział w zawodach, bo chcą sprawdzić, czy znajdzie się ktoś szybszy od nich. Działania ich trwają tak długo, dopóki nie wygaśnie impuls, który je wzbudził. Kiedy go zabraknie, to ta sprawa lub czynność ich już nie interesuje i z lekkim sercem się z nią rozstają. Keirsey i Bates uważają, że człowiek w przeciwieństwie do zwierząt ma trzy atrybuty: symbole, Boga i narzędzia. Dla osób z temperamentem Dionizosa Bóg nie znaczy zbyt wiele, potrafią zupełnie dobrze radzić sobie także bez sym­boli, dlatego ich zamiłowanie do narzędzi jest tak wielkie.


Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Dramatyczne apogeum

Narzędzia ich przyciągają, wabią, wręcz nawołują, a oni nie potrafią się im oprzeć. Muszą po prostu przejechać się tym buldożerem, lecieć tym samolotem, postrzelać sobie z tej bro­ni, zagrać na trąbce, skoczyć na linie, wypróbować komputer lub porąbać coś siekierą. Ta potrzeba jest tak silna, że czasem nie czekają nawet na pozwolenie. Mogą w ten sposób roz­gniewać sąsiada, personel jakiejś instytucji łub wejść w kolizję z prawem. W urządzeniach jest coś, co wzbudza rezonans w ich duszy i przyciąga ich jak narkotyk. Narzędzie staje się przedłużeniem ich własnego ja, wzmacnia ich, podkreśla, zaostrza, rozszerza lub przedłuża zakres ich przedsięwzięcia. Daje im specyficzne poczucie, że dopiero przy pomocy pra­widłowego wykorzystania odpowiednich narzędzi eksplozja ich impulsu osiągnie odpowiednie, dobrze zsynchronizowane i dramatyczne apogeum.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Wzniosłe przesłanie

Język osoby SP nie bywa nafaszerowany wyrażeniami, które sugerują, że mamy do czynienia z jakimś wzniosłym przesłaniem. Wręcz przeciwnie, jest to mowa funkcjonalna, operatywna, nastawiona na działanie, dlatego rzadko musi się „z czymś pogodzić” lub coś „znieść”. SP po prostu nie myślą w kategoriach długotrwałych zamiarów lub celów strategicznych. Nie dlatego pokonują przeszkody, że wart te­go jest osiągany cel, a wyrzeczenia zostaną nagrodzone. Dla SP działanie nie jest uzależnione od celu, dlatego że samo w sobie jest celem i sensem. Sens ma wspinaniesię na góry lub skały, a nie pobyt na szczycie. Sens ma jazda szybciej niż inni, a nie bycie gdzieś wcześniej. Osiągnięcie wyniku kończy cały proces i nie usprawiedliwia włożonego weń wysiłku. Nie robią tego dla pięknego widoku lub zaoszczędze­nia czasu.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Historyjki o osobach typu SP

Ciekawą rzeczą jest to, że w różnych krajach opowiadają o osobach typu SP podobne historyjki. W USA bohaterem jednej z nich jest Elvis Presłey. Pewnego dnia ponoć zauwa­żył, jak nieznajoma kobieta przygląda się uporczywie jego pozłacanemu, wykonanemu na zamówienie cadillacowi. Za­pytał, czy jej się podoba. Z zapartym tchem odpowiedziała, że tak, nawet bardzo. Elvis odpowiedział, że ten wprawdzie należy do niego, ale jej kupi inny. Zabrał kobietę do najbliż­szego dealera i kupił jej tam podobny samochód w cenie kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Kiedy się dowiedział, że ta pani ma tego dnia urodziny, dołożył jeszcze czek na okrągłą sumkę, aby kupiła sukienkę, która będzie pasowała do samo­chodu. W Czechach opowiada się znowu historię o Jaroslavie Haśku, który po otrzymaniu honorarium za wydaną akurat książkę, zamiast opłacić czynsz, oddać długi w gospodach czy w końcu przeznaczyć pieniądze na utrzymanie rodziny, podarował całość żebraczce z dzieckiem spotkanej w pasażu w drodze z redakcji.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.

Wirtuozi

SP żyją dla ulotnej chwili. Są bardzo często artystami scenicznymi: wirtuozami, najwspanialszymi aktorami, do­skonałymi tancerzami lub gwiazdami show. Bywają wśród nich także malarze, śpiewacy, muzycy, tancerze, rzeźbiarze, atleci, gracze hazardowi, iluzjoniści, fotografowie. Ludzie z temperamentem SP błyszczą w szeregu profesji, w których istnieje konieczność ogromnego wysiłku połączonego z dłu­gotrwałym entuzjazmem i skupieniem się na jakiejś czynno­ści. Żaden inny temperament nie jest w stanie zmobilizować w danej chwili i w takim zakresie zdolności wymaganych do mistrzowskiego i wirtuozerskiego pokazu. Mnóstwo go­dzin nieprzerwanej ciężkiej pracy dla jednej chwili zabły- śnięcia na podium.

Witam u mnie! Jestem przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, bloga prowadzę, żeby podzielić się z Wami moimi odczuciami i doświadczeniami. Jeśli podobał Ci się mój post to proszę o zostawienie komentarza, będzie to dla mnie forma gratyfikacji za włożona w stronę prace.