Rola uczestników zdarzenia

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Rola uczestników zdarzenia jest słabsza niż rola obserwatorów, którzy obserwują sytuację z jakichś fikcyjnych obłoczków. Ta rezerwa nie przeszkadza im jednak w zaangażowaniu się w sytuację. Jednakże z po­wodu tego, że tego właśnie nie przeżyli, a także dlatego że ich pierwiastek uczuciowy nie jest zbytnio rozwinięty, cała rzecz może przebiegać w sposób, którego będą potem żało­wać. Może to dotyczyć zarówno wyboru pracy, jak i partne­ra życiowego. Z punktu widzenia racjonalnego decyzja jest prawidłowa, bo nie ma przeciwwskazań logicznych, ale prze­czucie mówi, że coś nie gra. Ponieważ nie chcą i nie umieją słuchać przeczuć, może się zdarzyć, że popełnią błąd, który następnie trudno będzie naprawić.

Klęska dotycząca zadania logicznego

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Jeżeli na dodatek są świadkowie jego klęski, szczególnie kiedy to dotyczy jakiegoś zadania logicznego, to oznacza to dla niego niebywałą hańbę. NT bardzo trudno, najtrudniej ze wszystkich temperamentów, jest pogodzić się z taką sy­tuacją. Przy tym jest to problem dla niektórych trudny do zrozumienia. Czasem z tego powodu jest uważany za osobę pyszną i narwaną, ale tp nieprawda. Chodzi mu o głębokie uzmysłowienie sobie zasad i treści, a błąd oznacza, że tego jeszcze dostatecznie nie opanował. Osoby o temperamencie NT starają się dotrzeć do sedna sprawy, zaszufladkować konkretne rzeczy i zjawiska do szer­szego teoretycznego kontekstu. Mają skłonności do ciągłego wyszukiwania motywów i ukrytych sił i wszystko chcą przy­porządkować jakiemuś większemu, szerszemu systemowi. Czasami są tak pochłonięci tą czynnością, że zapominają przeżyć sytuację, w której się rzeczywiście znajdują. Tak usil­nie starają się pojąć, co się dzieje, że przegapią wszystko wtedy, kiedy to ma miejsce.

Orientacja przyszłościowa

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

NT jest zorientowany na przyszłość, przeszłość jest dla niego martwa. To czas, kiedy nie był „całkiem przy zdrowych zmysłach”, bo gdyby był, to prawdopodobnie postąpiłby inaczej, gdyby tylko wiedział i umiał to, co teraz. Interesują go możliwości i to, co może się stać. Przeszłością warto się zajmować jedynie w kontekście nauczki na przyszłość i wy­wnioskowania przyszłych trendów. Świadomie lub nieświa­domie kieruje się tezą, że historia odgrywa się najpierw jako dramat, a powtarza jako fraszka. Fraszka jest czymś, czego NT się pilnie wystrzega i w czym zdecydowanie nie chce uczestniczyć. Jego credo brzmi: „Tylko głupiec sparzy się dwa razy w tym samym miejscu”. O swoim pierwszym błę­dzie najchętniej chciałby zapomnieć. Pomylić się dwa razy w tej samej sprawie to dla niego okropne i nie do uspra­wiedliwienia — u innych i u siebie. NT jest w stosunku do własnej osoby niezmiernie, czasem aż patologicznie suro­wy.

Zagrożenie niebezpieczeństwa

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

NT grozi czasami niebezpieczeństwo, że zostaną samotni, odizolowani od reszty w swojej wieży z kości słoniowej i pan­cerzu intelektualnej precyzji i logicznej brawury, daleko od świata nazywanego przez innych realnym. Z NT najczęściej powstają ekscentryczni geniusze tacy jak Einstein, o którym opowiadają barwne historyjki o tym, jak szedł do pracy w kapciach, bez skarpetek lub miał każdą w innym kolorze albo wkładał buty bez sznurówek. Kiedy chciał zadzwonić do domu, to szukał numeru w książce telefonicznej. Rzeczy­wiście mógł komunikować się tylko z wąskim gronem osób sobie równych. Niebezpieczeństwo związane z syndromem geniusza polega na tym, że inni ludzie nie są w stanie ocenić i zrozumieć wartości jego wspaniałych odkryć i może nawet nie potrafią ich wysłuchać.

Niechęć do nadmiaru i przesady

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Niechęć do nadmiaru i przesady może prowadzić do licznych kłopotów, na przykład w związku partnerskim czy w życiu rodzinnym. NT są bowiem przekonani, że nie trzeba bliskim w kółko powtarzać, że się ich kocha. NT darzą ro­dzinę szczerym uczuciem, tak samo jak przed laty, kiedy ślubowali miłość, i od tamtej pory nic się przecież nie zmie­niło. Jeśliby coś uległo zmianie, to powiedzieliby o tym szcze­rze i bez ogródek. Wciąż i na nowo są zdziwieni, że takie zachowanie wywołuje u innych wrażenie, że już ich nie kochają, a wręcz zaniedbują. Zachowanie NT w aspekcie niechęci do nadmiaru może zilustrować zachowanie mojego przyjaciela w restauracji. Zamówił piwo i wypił je. Podszedł do niego kelner i zapytał się, czy życzy sobie następne. „Tak” — odpowiedział. Kiedy uporał się z trzecim piwem, pojawił się kelner z zapytaniem i otrzymał następującą odpowiedź: „Oczywiście, że tak, aż do odwołania”.

Wrażenie estetyczne

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Wrażenie estetyczne zrobi na nich stary model samochodu, piękny obraz, rzeźba lub szlachetna cera­mika bez względu na to, czy są czy nie są właścicielami tego obiektu. To może też drażnić czasami ich partnerów, którzy nie mogą zrozumieć, skąd pochodzi taka rezerwa NT w sto­sunku do przedmiotów. Czasem na tym tle powstają spory dotyczące wyboru, czy gromadzić dobra materialne powyżej granicy rozsądnego komfortu, pewności i bezpieczeństwa. Czasami nawet NT zdarzają się ataki pragnienia bogactwa i majątku i nawiedza ich uczucie, że nic właściwie nie mają, z niczego nie korzystali. Te napady trwają znacznie krócej, niż potrzeba czasu do realizacji wynikających z nich zamie­rzeń. NT mają wszakże jedną słabość. Ich wstrzemięźliwość nie dotyczy książek i innych obiektów uważanych przez nich za ucieleśnienie mądrości i intelektu. Namiętnie szukają najnowszych wersji programów komputerowych i ostatnich edycji renomowanych książek. Miejsce pracy NT jest wypeł­nione szeregiem tomów, a wiele następnych leży w pozornym nieładzie dookoła. Ich partnerzy, o ile sami nie są typem NT, często czują się zaniedbywani kosztem świata teorii, techniki, rozwoju intelektualnego i spekulacji ezoterycznych. Czasami wydaje się, że życie rodzinne przepływa obok nich, ale jeśli się im przypomni i przybliży sprawy rodziny i domu w od­powiedniej chwili, to zainteresują się tym, przynajmniej na jakiś czas, to samo dotyczy relacji z współpracownikami i podwładnymi.

Osobowość NT prywatnie

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Jeżeli zdecyduje się na długotrwały związek, to wyruszy z partnerem w daleką podróż, a jeżeli uważa, że mariaż nie będzie trwał zbyt długo, potraktują to jako krót­kotrwałą inwestycję. Keirsey i Bates zauważyli coś intere­sującego. W tego typu relacjach NT można zauważyć specy­ficzny rodzaj dynamiki rozwoju. Jeżeli jest to długotrwały związek, to NT nie uzna za stosowne tej sprawy w jakiś spo­sób podkreślać, bo uważa za oczywistą. W przypadku związ­ku krótkotrwałego ma skłonności do wielokrotnego upewnia­nia się, że druga strona staje także na wysokości zadania. NT stara się w każdym razie trzymać się swych założeń, nawet kiedy związek przerodzi się w coś, czego wcześniej nie planował i nie oczekiwał. Dosyć rzadko się zdarza, że w takiej sytuacji NT wyrazi głośno swój zawód i niezadowolenie.


Wybierając słowa należy być precyzyjnym

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Wybierając słowa, starają się być jak najbardziej precyzyjni i tego samego oczekują od innych, w związku z czym przeżywają nieustanne zawody. Spora grupa osób tę ich zaletę postrzega jako niesympatycznie su­chy sposób wyrażania się. Partnerom osób typu NT nie żyje się zbyt łatwo. Często myślą, że partner nie dba o ich dobro, w ogóle o nich nie my­śli i ma za nic wszystkie ważne szczegóły, które powodują, że życie w rodzinie czy związku partnerskim jest pełne, spokojne i szczęśliwe. NT rzeczywiście kontroluje wszystkie przejawy swoich emocji i tylko czasem jego oczy zdradzą, co napraw­dę myśli. NT, a w szczególności INT, są wstrzemięźliwi w nawią­zywaniu kontaktów i wchodzeniu w związki. Rzadko dzia­łają na podstawie nagłego impulsu, raczej dokładnie prze­myślą sprawę i dopiero potem podejmą decyzję, czy warto w ten związek inwestować. Jeżeli to z jakichś powodów się nie uda, NT wzruszą ramionami i spokojnie odejdą z nie­wielkim uczuciem żalu. Jeżeli jednak NT już raz zdecyduje, że spotkał tę właściwą osobę, to z reguły dotrzymuje obiet­nicy i nie zmieni zdania, pod warunkiem że jego uczucia są odwzajemnione. Związek wygląda potem tak, jak przewi­dywał NT. 

Sfera komunikacji międzyludzkiej

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

W sferze komunikacji bywają zwięźli i lakoniczni, oszczęd­ni i bardzo logiczni. Mają wrodzoną niechęć do wyjaśniania tego, co ich zdaniem oczywiste. Każdą swoją wypowiedź od­ważają na aptekarskiej wadze, aby była zwięzła i nie zawierała tego, co jest ogólnie znane lub co każdy wie. Problem w tym, że czasami uznają za oczywiste to, co wiele osób za takie nie uważa. NT nie robią tego po to, aby coś zataić, ani dlatego, że nie doceniają swych słuchaczy, ale z powodu tego że chcą ich uważać za równych sobie. Zgodnie z zasadą „Sądzę in­nych według siebie” zakładają, że nie byłoby na miejscu nudzić swoich słuchaczy takimi trywialnymi szczegółami, podobnie jak nudziliby się przy nich oni. Sposób ich komu­nikacji jest niezmiernie oszczędny, można by rzec hiperra- cjonalny. Z tym wiąże się skłonność do niedostrzegania niewerbalnych sygnałów i podpowiedzi w obu kierunkach od słuchaczy i dla nich.